Makonde

Nilikumanya, wako Nungu wangu, doni undingumba nikumanye nikupambedye Wako. Niku-kumanyia kwa wakati hau, kudidimanga kwangu na chakulula Chako, na umasikini wangu na uhumu Wako.

Apali Nungu junji ni Wako, Wakupwazela Mu-mauvilo Muwikala Umwene wa uti.

 

- Bahá’u’lláh

 

 

1-800-22-UNITE