Makhuwa

Kinniwerelani namona, Kho Mulukwaka, wera wi Nyuwo Mokipatusha wi miyo Nyuwo Kosuweleni ni wokokhorani Kinnilapa mwa chuhu yela ethu yohiwereya mene ikuru sanyu, muthonyero aka ni muhakhwanya.

Khavovo Muluku Mukina opwaha Nyuwo, okikhunela mu sawopiha yowo onikhala Mwa yowo Mekhaiye.

 

- Bahá’u’lláh

 

Note: There are 16 languages in the Makua family, several of which include the name "Makhuwa". I have classed the language in the prayer as Makhuwa [vmw], known more specifically as Makhuwa-Makhuwana or Central Makhuwa. If anyone knows the specific language of this prayer, please contact me.

 

1-800-22-UNITE