Lunda

Eyi Nzambi yami, eyi inkeni wankeñeli kulonda nikiwluki kulonda nikulombeleli. Nacheseki, hampinji yinu, ha kubula inovu jami, mukulema kweyi muwuzweni wami muku heta kweyi.

Kosi Nzambi ji Kwawu ja cheñiku china eyi hohu. Eyi inkwashi inhembi wayuma yejima.

 

- Bahá’u’lláh

 

 

1-800-22-UNITE