ǀGwi

Tse xo sa khe khoa ǁha, ǁKama kha khi di be, kha tsae qxo khe a ts’ao ta tsa a kha, ta tsa tsaoama kha. Khe khoa dǂkum nǀngi ǀkam, khi kha tsaa sa tsa kha khedi se he, khi kha ǀxo m xa tas kha khobe se he.

ǁKama hka ǀkú be ha be tsa ǀkwi‘e, xwe kxam tsa se‘ua, qx’oe kha tsa ǀkwidi s kha.

 

- Bahá’u’lláh

 

 

1-800-22-UNITE